Privacy Verklaring

 1. Bedrijfsgegevens
  Postadres:
  Gemaakt door Kim
  Tuinfluiterstraat 51
  3853 WC Ermelo
  06-29758871
  www.gemaaktdoorkim.nl
  gemaakt-door-kim@outlook.com
  KvKnr: 5673854
 2. Verwerking van persoonsgegevens
  De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor de website en de werking van de website (www.gemaaktdoorkim.nl) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.

Cookies
Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval www.gemaaktdoorkim.nl) wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website.

De website www.gemaaktdoorkim.nl wordt gehost door JouwWeb. Hieronder een uitleg welke cookies JouwWeb gebruikt en waarvoor ze deze gebruiken:

 • Wij plaatsen Google Analytics - maar dit hebben we zo geconfigureerd dat IP-adressen worden geanonimiseerd én hebben we uitgeschakeld dat Google de gegevens mag gebruiken voor andere diensten. Er worden dus geen herleidbare gegevens verwerkt.
 • Wij plaatsen verder uitsluitend een functionele cookie om te kunnen checken of je eigenaar van de website bent, dit heeft geen invloed op de privacy van je klanten.
 • Gratis websites hebben wat reclame op hun website. Daarbij worden wel zogenaamde tracking cookies geplaatst en is het dus aan te raden om de cookie-melding te activeren.

www.jouwweb.nl

Social media
De verschillende social media kanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social media kanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door Gemaakt door Kim gebruikte social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

JouwWeb
De website en webshop zijn gemaakt in JouwWeb. Zij slaan persoonlijke gegevens op om ervoor te zorgen dat ik het pakketje naar jou toe kan sturen. Gegevens bestaan uit naam, adres, e-mail en telefoonnummer. Meer over het verwerken van persoonsgegevens door JouwWeb vind je hier:
https://www.jouwweb.nl/algemene-voorwaarden#verwerkersovereenkomst

Mollie
Het betalingssysteem van de webshop wordt ondersteund door Mollie. Op deze manier kun jij makkelijk een bestelling plaatsen en deze ook veilig afnemen. Mollie is geen verwerker van gegevens en wij kunnen dan ook niet jouw naw gegevens inzien.

https://www.mollie.com/nl/privacy

Uitschakelen en verwijderen
Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dat de help-functie van de browser.

 

 1. Social Media
  Gemaakt door Kim maakt gebruik van verschillende social mediakanalen, namelijk: Instagram, Pinterest en Facebook. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt Gemaakt door Kim gebruik van buttons, linken en/of contactformulieren. Ook deze social media kanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de social  media kanalen uitsluitsel bieden.

 

 1. Privacy algemeen
  Gemaakt door Kim verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Eventuele bedrijfsgegevens.

 

 1. Verzamelde informatie
  We slaan voor verschillende redenen informatie op. Hieronder kun je lezen welke informatie we van jou bewaren en waarvoor.

Contactformulier
Door middel van het contactformulier kun je een vraag aan mij stellen. Wij vragen je jouw naam en e-mailadres in te vullen en daarnaast ook je vraag/bericht. Op deze manier weten we van wie de vraag komt en kunnen wij deze ook beantwoorden via de mail.

Bestellen
Bij Gemaakt door Kim kun je online een dienst of product kopen. Hiervoor worden de volgende gegevens opgeslagen: naam, adres(sen), e-mailadres en eventueel jou aflever- en betaalgegevens. Deze gegevens worden opgeslagen bij JouwWeb. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kan de privacy policy van JouwWeb uitsluitsel bieden.

Bestelling leveren
Voor je bestelling hebben we de volgende gegevens nodig: naam, adres(sen), e-mailadres en betaalgegevens. Met deze informatie kunnen wij het pakketje naar je toezenden en kunnen we je op de hoogte houden van je bestelling. We laten het pakketje bezorgen door een bezorgdienst. Daarom hebben zij jouw gegevens ook nodig (anders komt het pakketje natuurlijk nooit aan). Ook hebben we jouw telefoonnummer. Mocht er iets aan de hand zijn met je bestelling, kunnen we op een gemakkelijke manier contact met je opnemen.

Betalen
Om een betaling voor jou zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen, maken wij gebruik van een online betaalservice. Hierdoor kun jij bijvoorbeeld met Ideal je bestelling betalen. Om dit mogelijk te kunnen maken worden jouw betaalgegevens, IP-adres, je internetbrowser, je apparaat type en in sommige gevallen je NAW-gegevens met hen gedeeld. Deze gegevens zien wij overigens niet. 

Boekhouding
Voor ons bedrijf moeten wij een boekhouding bijhouden. Hiervoor gebruiken wij een boekhoudprogramma. Hierin verzamelen wij de facturen die zijn aangemaakt. Hierdoor zijn jouw NAW-gegevens bekend bij ons boekhoudprogramma.

Foto’s/video’s voor portfolio of social media
Tijdens een workshop maken wij graag foto’s om aan klanten te laten zien wat wij zoals doen. Wij bewaren deze foto’s voor ons portfolio. Wanneer jij hier bezwaar tegen hebt kun je dat aangeven. Sommige foto’s worden gebruikt voor onze website of voor social media. Op deze manier kan Gemaakt door Kim haar werk laten zien aan anderen. Deze foto’s worden alleen op onze website of op social media geplaatst wanneer jij daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven. Dit wordt vaak gedaan met een vraag vooraf voordat de foto wordt gemaakt.

Kinderen
Gemaakt door Kim heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via gemaakt-door-kim@outlook.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 1. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  Gemaakt door Kim verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Gemaakt door Kim verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
- Voor het plaatsen van foto’s in ons online portfolio of op social media vragen wij toestemming.

Zonder naam, adres(sen), e-mailadres en aflever- en betaalgegevens kan Studio Cooliejoelie haar werk niet doen. Op het moment dat jij jouw persoonlijke gegevens niet wil verstrekken kunnen we je niet verder helpen. Er zal dan ook geen overeenkomst tot stand komen, wat betekent dat Studio Cooliejoelie geen producten kan toezenden en kan zij geen dienst leveren. Wil je wel een bestelling plaatsen of een dienst afnemen? Dan ben je verplicht je gegevens te geven.

 

 1. Delen van persoonsgegevens met derden
  Gemaakt door Kim verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Gemaakt door Kim blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 1. Hoe lang we gegevens bewaren
  Gemaakt door Kim bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij jouw gegevens heeft verzameld. De bewaringstermijn(en) zijn:

- De gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving worden, na afronding van de opdracht, 7 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan.
- De foto’s in ons portfolio worden bewaard zolang als wij het een meerwaarde vinden voor ons portfolio. Je mag hier altijd bezwaar tegen maken.
- Alle overige gegevens, welke niet zijn opgeslagen voor de wettelijke administratieplicht of het porfolio, worden zes maanden na afronding van de overeenkomst verwijderd.

 

 1. De rechten van jou
  Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te laten transporteren naar een ander bedrijf die jouw gegevens nodig heeft, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. Gemaakt door Kim heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social mediakanalen. Wanneer jij gebruikt wilt maken van de één van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag hebt, neem dan contact op via gemaakt-door-kim@outlook.com

 

 1. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Gemaakt door Kim neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via gemaakt-door-kim@outlook.com

 

 1. Klacht over verwerking persoonsgegevens
  Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.